Mapa Mince

Stavy českých pamětních mincí po demonetizaci 2004

Pamětní stříbrné mince Československo :

Název Běžná kvalita Špičková kvalita 
Mince Nominál/Rok Vyrobeno Zničeno Zbývá Vyrobeno Zničeno Zbývá
10.výročí SNP      25/1954 250 000 110 509 139 491 5 000 2 451 2 549
10.výročí SNP      10/1954 250 000 66 959 183 041 5 000 437 4 563
10. výročí osvobození    100/1955 75 000 24 403 50 597      
10. výročí osvobození      50/1955 120 000 39 123 80 877      
10. výročí osvobození      25/1955 200 000 80 893 119 107 5 000 1 418 3 582
10. výročí osvobození      10/1955 300 000 95 739 204 261 5 000 399 4 601
J. A. Komenský       10/1957 150 000 8 622 141 378 5 000 258 4 742
Ch. J. Willenberg      10/1957 75 000 366 74 634 5 000 281 4 719
20. výročí SNP      10/1964 120 000 11 633 108 367      
20. výročí osvobození      25/1965 150 000 28 482 121 518 5 000 157 4 843
Jan Hus      10/1965 55 000 557 54 443 5 000   5 000
Velká Morava      10/1966 115 000 9 990 105 010 5 000 496 4 504
Istropolitana      10/1967 45 000 191 44 809 5 000 131 4 869
50. výročí republiky      50/1968 58 000 1 181 56 819 2 000   2 000
Národní muzeum      25/1968 51 256 1 566 49 690 5 000 108 4 892
Národní divadlo      10/1968 55 100 306 54 794 5 000 9 4 991
Jan Evangelista Purkyně      25/1969 45 000 243 44 757 5 000   5 000
25. výročí SNP      25/1969 25 000 40 24 960 5 000   5 000
V. I. Lenin      50/1970 43 800 1 384 42 416 6 200 288 5 912
Slovenské ND      25/1970 45 000 5 041 39 959 5 000   5 000
25. výročí osvobození      25/1970 95 000 24 142 70 858 5 000 701 4 299
Josef Mánes     100/1971 45 000 7 073 37 927 5 000 471 4 529
50. výročí KSČ      50/1971 45 000 4 934 40 066 5 000 122 4 878
Pavol O. Hviezdoslav      50/1971 45 000 4 466 40 534 5 000 228 4 772
J. V. Myslbek      50/1972 45 000 6 692 38 308 5 000 893 4 107
Andrej Sládkovič      20/1972 55 000 4 028 50 972 5 000 179 4 821
25. výročí "Února"      50/1973 55 000 5 797 49 203 5 000   5 000
Josef Jungmann      50/1973 45 000 4 103 40 897 5 000 963 4 037
Bedřich Smetana    100/1974 75 000 11 107 63 893 5 000 229 4 771
Ján Jesenský      50/1974 55 000 13 879 41 121 5 000 944 4 056
S. K. Neumann      50/1975 55 000 14 193 40 807 5 000 937 4 063
Janko Král    100/1976 75 000 23 606 51 394 5 000 2 034 2 966
Viktor Kaplan    100/1976 75 000 24 272 50 728 5 000 2 775 2 225
Ján Kollár      50/1977 75 000 23 222 51 778 5 000 2 830 2 170
Václav Hollar    100/1977 95 000 32 655 62 345 5 000 2 667 2 333
Zdeněk Nejedlý      50/1978 75 000 24 178 50 822 5 000 2 837 2 163
Mincovna Kremnica      50/1978 93 000 22 924 70 076 7 000 4 292 2 708
Julius Fučík    100/1978 75 000 27 360 47 640 5 000 2 783 2 217
Karel IV.    100/1978 90 000 29 047 60 953 10 000 6 977 3 023
Ján Botto    100/1979 75 000 26 867 48 133 5 000 2 809 2 191
IX. sjezd KSČ      50/1979 94 000 31 081 62 919 6 000 3 704 2 296
Petr Parléř    100/1980 91 000 52 677 38 323 9 000 5 791 3 209
Spartakiáda    100/1980 110 000 47 572 62 428 10 000 6 358 3 642
Bohumír Šmeral    100/1980 74 000 29 612 44 388 6 000 3 206 2 794
Ludovít Štúr    500/1981 51 000 11 561 39 439 4 000 2 402 1 598
Kosmonautika    100/1981 95 000 35 643 59 357 5 000 1 371 3 629
Otakar Španiel    100/1981 115 000 56 185 58 815 5 000 3 579 1 421
Ivan Olbracht    100/1982 76 000 25 936 50 064 4 000 2 089 1 911
Koněspřežná železnice    100/1982 76 000 14 988 61 012 7 000 3 938 3 062
Karel Marx    100/1983 76 000 26 278 49 722 4 000 2 025 1 975
Jaroslav Hašek    100/1983 76 000 23 246 52 754 4 000 2 116 1 884
Samo Chalupka    100/1983 76 000 28 698 47 302 4 000 2 403 1 597
Národní divadlo    100/1983 140 000 21 886 118 114 10 000 7 277 2 723
Národní divadlo    500/1983 55 000 7 967 47 033 5 000 2 966 2 034
Jan Neruda    100/1984 76 000 14 636 61 364 4 000 2 219 1 781
Antonín Zápotocký    100/1984 76 000 21 944 54 056 4 000 2 266 1 734
Matej Bel    100/1984 57 000 7 811 49 189 3 000 1 446 1 554
Ján Hollý    100/1985 62 000 11 854 50 146 3 000 1 443 1 557
MS v ledním hokeji    100/1985 66 000 5 949 60 051 4 000 1 004 2 996
Martin Kukučín    100/1985 62 000 13 473 48 527 3 000 1 435 1 565
Helsinská konference    100/1985 75 000 19 039 55 961 5 000 3 207 1 793
Petr Brandl    100/1985 71 000 18 714 52 286 4 000 2 284 1 716
Karel Hynek Mácha    100/1986 62 500 12 564 49 936 5 000 983 4 017
Praha      50/1986 68 500 8 655 59 845 10 000 7 9 993
Český Krumlov      50/1986 68 500 13 270 55 230 10 000 380 9 620
Telč      50/1986 68 500 15 495 53 005 10 000 381 9 619
Bratislava      50/1986 68 500 13 739 54 761 10 000 350 9 650
Levoča      50/1986 68 500 11 373 57 127 10 000 205 9 795
Josef Lada    500/1987 45 000 5 832 39 168 5 000 1 051 3 949
Báňská akademie    100/1987 55 000 8 712 46 288 5 000 1 077 3 923
Kůň Przewalského      50/1987 55 000 2 626 52 374 5 000 355 4 645
Matice Slovenská    500/1988 44 000 9 570 34 430 5 000 303 4 697
20. výročí federace    500/1988 46 000 9 512 36 488 3 000 333 2 667
Výstava Praga 88    100/1988 66 000 6 694 59 306 5 000 1 940 3 060
M. Benka    100/1988 55 000 12 593 42 407 5 000 1 254 3 746
Jánošík      50/1988 53 000 2 781 50 219 5 000 608 4 392
17. listopad 1939    100/1989 67 000 7 170 59 830 3 000 673 2 327
Železnice Brno-Břeclav      50/1989 67 000 4 840 62 160 3 000 1 335 1 665
Karel Čapek    100/1990 66 500 9 308 57 192 3 500 2 101 1 399
Velká pardubická    100/1990 67 000 5 799 61 201 3 000 1 431 1 569
Bohuslav Martinů    100/1990 63 000 10 288 52 712 2 000 600 1 400
Jan Kupecký    100/1990 57 500 9 770 47 730 2 500 1 360 1 140
Svatá Anežka česká      50/1990 114 000 16 490 99 010 3 000 1 411 1 589
Antonín Dvořák    100/1991 75 000 16 100 58 900 5 000 3 500 1 500
Stavovské divadlo - Mozart    100/1991 75 000 11 751 63 249 5 000   5 000
Parník Bohemia      50/1991 77 000 8 057 70 943 3 000 1 311 1 689
Lázně Karlovy Vary      50/1991 75 000 15 878 59 122 5 000 2 637 2 363
Mariánské Lázně      50/1991 75 000 17 216 57 784 5 000 2 935 2 065
Lázně Piešťany      50/1991 75 000 18 118 56 882 5 000 2 739 2 261
Jan Ámos Komenský    500/1992 60 000 18 344 43 656 5 000 1 653 3 347
Lidice - Ležáky    100/1992 70 000 26 437 43 563 3 000 1 409 1 591
Moravské muzeum    100/1992 73 000 38 729 34 271 5 000 1 358 3 642
Tenisový svaz    500/1993 62 000 32 116 29 884 3 000 1 838 1 162
Břevnovský klášter    100/1993 70 000 28 158 41 842 3 000 1 687 1 313
Slov. muzeální spol.    100/1993 70 000 34 140 35 860 3 000 1 813 1 187

Údaje o výrobě mincí jsou převzaty z certifikátů vydaných výrobcem a jsou emisní bankou brány jako oficiální. V položce Zničeno jsou zahrnuty počty komisionálně zničených mincí v SBČS (1954-1992) a v ČNB (1993-2004). Ničení v Národní bance Slovenska po roce 1992 (dle dostupných informací) neproběhlo. Položka Zbývá zahrnuje mince v oběhu a mince, které má ČNB na zásobách pro nezbytné archivní a dokumentační účely. Uvedené údaje jsou platné k 31.12.2004. V případě změn budou aktualizovány. 

Pamětní stříbrné mince Česká republika :

Název Běžná kvalita Špičková kvalita 
Mince Nominál/rok Vyrobeno Zničeno Zbývá Vyrobeno Zničeno Zbývá
 Ústava České republiky 200/1993 30 000 6 525 23 475 5 000 1 032 3 968
 Chrám sv. Víta 200/1994 27 500 3 612 23 888 2 500 0 2 500
 Den "D" - Normandie 200/1994 27 900 6 829 21 071 4 085 0 4 085
 Koněspřežná tramvaj 200/1994 25 000 4 862 20 138 2 000 40 1 960
 Ochrana přírody 200/1994 25 000 3 764 21 236 2 000 0 2 000
 50 let OSN 200/1995 24 500 4 532 19 968 2 500 0 2 500
 50. výr. vítězství nad fašismem 200/1995 25 000 5 148 19 852 2 000 0 2 000
 Pavel Josef Šafařík 200/1995 25 000 5 808 19 192 2 000 2 1 998
 Česká filharmonie 200/1996 24 500 5 269 19 231 2 500 0 2 500
 Karel Svolinský 200/1996 24 500 5 506 18 994 2 000 0 2 000
 Jean Baptiste Deburau 200/1996 24 500 6 841 17 659 2 000 0 2 000
 Česká mše vánoční 200/1996 25 000 5 689 19 311 2 500 0 2 500
 Automobil Präsident 200/1997 22 500 3 722 18 778 3 000 0 3 000
 Svatý Vojtěch 200/1997 22 500 1 933 20 567 3 000 0 3 000
 Běh Praha-Běchovice 200/1997 22 500 5 285 17 215 3 000 409 2 591
 Klášter Emauzy 200/1997 22 500 4 400 18 100 3 000 34 2 966
 Universita Karlova 200/1998 26 600 47 26 553 3 000 0 3 000
 František Palacký 200/1998 20 000 3 119 16 881 3 000 59 2 941
 František Kmoch 200/1998 20 000 3 478 16 522 3 000 125 2 875
 Přemysl Otakar I. 200/1998 20 000 2 608 17 392 3 000 0 3 000
 50. výročí NATO 200/1999 18 200 67 18 133 3 000 0 3 000
 200. výročí AVU 200/1999 17 000 1 988 15 012 2 900 19 2 881
 100. VUT Brno 200/1999 18 500 1 196 17 304 3 200 19 3 181
 Ondřej Sekora 200/1999 16 000 452 15 548 2 700 3 2 697
 Rok 2000 bimetal (lesk) 2000/1999       3 000 1 2 999
 Rok 2000 bimetal (mat) 2000/1999       14 000 2 642 11 358
 Vítězslav Nezval 200/2000 16 000 2 514 13 486 2 900 0 2 900
 Pražský groš 200/2000 16 000 1 145 14 855 3 400 0 3 400
 MMF 200/2000 15 500 251 15 249 4 300 1 4 299
 Zdeněk Fibich 200/2000 15 000 1 306 13 694 2 900 0 2 900
 Nové tisíciletí 200/2000 16 800 25 16 775 3 500 0 3 500
 František Škroup 200/2001 13 500 591 12 909 3 200 0 3 200
 Český fotbalový svaz 200/2001 14 500 1 176 13 324 3 900 0 3 900
 Jaroslav Seifert 200/2001 13 500 630 12 870 3 200 1 3 199
 K. I. Dientzenhofer 200/2001 13 500 756 12 744 3 400 27 3 373
 Měna EURO jako oběživo 200/2001 13 900 33 13 867 4 000 0 4 000
 Zdislava z Lemberka 200/2002 13 000 294 12 706 3 600 0 3 600
 Emil Holub 200/2002 13 000 365 12 635 3 600 0 3 600
 Jiří z Poděbrad 200/2002 13 000 250 12 750 3 600 0 3 600
 Mikoláš Aleš 200/2002 12 500 27 12 473 4 400 0 4 400
 Jaroslav Vrchlický 200/2003 12 000 25 11 975 3 700 0 3 700
 Josef Thomayer 200/2003 12 000 25 11 975 4 000 0 4 000
 Trať Tábor - Bechyně 200/2003 12 000 25 11 975 4 100 0 4 100
 Svaz lyžařů 200/2003 12 000 25 11 975 4 300 0 4 300
 Jakub Krčín 200/2004 12 000 25 11 975 4 000 0 4 000
 Vstup ČR do EU 200/2004 14 000 25 13 975 10 000 0 10 000
 Vstup ČR do EU bimetal 2500/2004       9 000 25 8 975
 Bleskosvod - Prokop Diviš 200/2004 11 000 25 10 975 3 900 0 3 900
 Leoš Janáček 200/2004 11 000 25 10 975 4 100 0 4 100
 Kralická bible 200/2004 11 000 25 10 975 5 000 0 5 000

V počtu ražených kusů je zohledněno skutečné množství vyrobených mincí, na rozdíl do limitovaného množství uvedeného na katalogových kartách. V rámci zničených kusů je započteno i 25 kusů v běžné kvalitě od každé emise (u mince č. 47 ve špičkové kvalitě), které ČNB zasílá vybraným emisním bankám jako vzory. Položka Zbývá zahrnuje mince v oběhu a mince, které má ČNB na zásobách pro nezbytné archivní a dokumentační účely. Uvedené údaje jsou platné k 31.12.2004. V případě změn budou aktualizovány. 

Prameny:
ČNB sekce peněžní a plateb. styku

Další údaje:
Náklady československých pamětních stříbrných a zlatých mincí 1953-1992

 

 
NEAKTIVNÍ COOKIES Vypnuté cookies nám nedovolují ladit tyto stránky dle vašich preferencí. Jejich aktivací nám umožníte lépe pečovat o vaše pohodlí. Více o cookies.
©2003-2024 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.

RESPEKTUJEME VAŠE SOUKROMÍ.

Tyto stránky upravujeme pro vaše individuální požadavky pomocí cookies. Jsou bezpečné, bezplatné a umožňují nám 'ladit' tyto stránky a nabízet ve slevě zboží dle vašich osobních preferencí. K jejich použití je vyžadován váš souhlas. Více podrobností se dozvíte na stránce cookies ...