Zlato Mince

Spišský Hrad a kulturní památky v jeho okolí  - Světové dědictví UNESCO
Pamětní zlatá mince v hodnotě 5000 Sk 

Spišský hrad je nejrozlehlejší středověký hrad na území Slovenska a svou rozlohou víc než 4 ha patří k největším hradním komplexům v Evropě. Jeho existence byla prvně doložena písemnou zprávou , kterou vydal král Ondrej II. roku 1209. Již tehdy byl správním, hospodářským i kulturním centrem Spiše. Původně románský kamenný hrad, postavený pravděpodobně koncem jedenáctého nebo začátkem dvanáctého století na místě staršího hradiště prošel mnoha stavebními úpravami v románsko-gotickém, gotickém a renesančním stylu. Do roku 1464 byl majetkem uherských králů, později patřil Zápoĺským, Thurzovským a Csákovským pánům. V 18. století ztratil vojenský význam a začal pustnout. Po požáru v roce 1780 se začal postupně měnit v ruiny. Roku 1961 byl Spišský hrad vyhlášen národní kulturní památkou. V prosinci 1993 byl společně s kulturními památkami v jeho okolí - Spišskou kapitulou, podhradím a raně gotickým kostelem sv. Ducha v Žehre - zapsaný do Seznamu světového dědictví UNESCO.

Údaje o minci

Commemorative gold 5000 Slovak crown coin The UNESCO World Heritage – The Spiš Castle and the cultural monuments in its surroundings.

The Spiš Castle (Spišský hrad) is the most extensive medieval castle in Slovakia, and with an area of more than four hectares, one of the largest castle complexes in Europe. Its existence is first recorded in a written document issued by King Andrew II in 1209. At that time, the castle was the administrative, economic and cultural centre of Spiš. The original Romanesque stone castle was built at the end of the eleventh, or beginning of the twelfth century on the site of a prehistoric hill fort and underwent many alterations in the Romanesque – gothic, Gothic and Renaissance styles. Until 1464 it belonged to the Kings of Hungary, and later to the Zápoľský. Thurzo and Csáky families. In the 18th century it lost its military significance and began to decay. After a fire in 1780, it gradually fell into ruin. In 1960 the Spiš Castle was declared a national cultural monument, and in December 1993, it was added to the UNESCO  World Heritage List, together with the cultural monuments in its surroundings: Spišská Kapitula. Spišské Podhradie and the early Gothic church of the Holy Spirit at Žehra. 

 

Goldene Gedenkmünze im Wert von 5000 slowakischen Kronen Welterbe den UNESCO – Die Zipser Burg und Kulturdenkmäler in ihrer Umgebung.

Die Zipser Burg (Špišský hrad) gehört zu den größten mittelalterlichen burgen in der Slowakei und ist mit einer Fläche von über 4 ha einer der größten Burgkomplexe in Europa. Erstmalig wurde sie im Jahre 1209 von König Ondrej II. schriftlich erwähnt. Bereits in dieser Zeit war die Burg das administrative, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der Zips. Die ursprünglich romanische Burg mit Befestigung wurde an der Stelle einer Prähistorischen Festung am Ende des elften, oder zu Beginn des zwölften Jahrhundert gebaut und wurde mehrmals baulich verändert, und zwar  im romanisch – gotischen, im gotischen und im Stil der Renaissance. Bis zum Jahre 1464 war die Burt im besitz der ungarischen Könige, später gehörte sie dem Geschlecht der Zápolskýs, Thurzas und Csákys. Im 18. Jahrhundert verlor die Burg ihre militärische Bedeutung und fing an zu verfallen. Nach dem Brand im Jahre 1780 wurde sie langsam zu einer Ruine.
Im Jahre 1960 wurde die Zipser Burg zur nationalen Gedenkstätte erklärt, und im Dezember 1993 wurde sie zusammen mit den Kulturdenkmälern in ihrer Umgebung Spišská Kapitula, Spišské Podhradie und die frühgotische Kirche des Heiligen Geistes in Žehra in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen.

 

NEAKTIVNÍ COOKIES

Vypnuté cookies nám nedovolují ladit tyto stránky dle vašich preferencí. Jejich aktivací nám umožníte lépe pečovat o vaše pohodlí. Více o cookies.
©2003-2024 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.

RESPEKTUJEME VAŠE SOUKROMÍ.

Tyto stránky upravujeme pro vaše individuální požadavky pomocí cookies. Jsou bezpečné, bezplatné a umožňují nám 'ladit' tyto stránky a nabízet ve slevě zboží dle vašich osobních preferencí. K jejich použití je vyžadován váš souhlas. Více podrobností se dozvíte na stránce cookies ...