Mapa Mince

Náklady československých pamětních stříbrných a zlatých mincí 1953-1992

Výroba a ničení československých pamětních stříbrných mincí

V letech 1954 až 1992 (s přestávkami) vydávali tehdejší emitenti mincí (organizačně několikrát měněné ministerstvo financí a později Státní banka československá) tzv.pamětní mince. Pamětní mince z let 1954 až 1992 znějící na koruny československé (včetně tří emisí vydaných v roce 1992 s ročníkem ražby 1993) byly do 30.6.2000 platnými penězi na území České republiky a do 30.9.2000 na území Slovenské republiky. Jejich náklady (množství ražených kusů) byly poprvé zveřejněny v polovině šedesátých let a později několikrát aktualizovány, většinou však jen dílčím způsobem a někdy i nepřesně. V důsledku toho se některé údaje uváděné v numismatických publikacích a sběratelských příručkách, ale i v dokumentech poskytnutých SBČS a ČNB obchodním partnerům, značně rozcházejí. V následující tabulce proto zveřejňujeme jedině správné údaje o nákladech stříbrných mincí z let 1954-1993, rozdělené na běžnou kvalitu (standard) a špičkovou kvalitu (proof). Tyto údaje se již nemohou změnit, neboť žádná instituce není oprávněna rozhodnout o legální doražbě těchto emisí. Současně zveřejňujeme aktualizovaný přehled o ničení předmětných emisí k 30.11.1999. Problematice ničení se podrobněji věnujeme v příspěvku "Náklady mincí České republiky 1993-1999". Prozatím se spokojme s informací, , že v bankovní terminologii nemusí ničení znamenat vždy jen fyzickou likvidaci, ale také účetní zničení, přičemž fyzicky mince existují nadále.

Údaje o množství zničených pamětních mincí, které zde uvádíme, jsou údaji zahrnujícími veškeré ničení mincí po dobu existence Státní banky československé (do 31.12.1992) a veškeré ničení na území České republiky za období od 1.1.1993 do 30.11.1999. ČNB nemá k dispozici údaje o tom, zda a v jakém množství byly pamětní mince po 1.1.1993 ničeny na území Slovenské republiky. Pokud k takovému ničení došlo, není množství pamětních mincí zničených na území Slovenské republiky v námi uváděných údajích zahrnuto.

Celkové množství zničených pamětních mincí uváděné u jednotlivých emisí je zaručeně správné a odpovídá údajům v účetní a operativní evidenci SBČS resp. ČNB. Pokud však jde o uváděnou kvalitu (běžná nebo špičková) zničených pamětních mincí, nemusí tento údaj vždy zcela odpovídat skutečnosti. U pamětních mincí vydávaných do konce roku 1992 nebyly mince ve špičkové kvalitě tak dobře odlišitelné od mincí v běžné kvalitě, jako je tomu u současných českých pamětních mincí (nejen větší kontrast leštěného pole a matového reliéfu, ale také jednoznačné odlišení jiným provedením hrany). Rozlišit ražební kvalitu u poškozených mincí vrácených z peněžního oběhu mnohdy nebylo možné. Proto SBČS a následně i ČNB eviduje všechny mince prošlé oběhem při jejich ničení jako mince v běžné kvalitě. Pouze tehdy, jsou-li ničeny mince, které nebyly do oběhu nikdy vydány, je při ničení mincí ve špičkové kvalitě evidováno toto provedení odděleně. Zkreslení v množství evidovaných zničených kusů běžné či špičkové kvality však není velké, neboť naprostá většina mincí, které se vrátily z oběhu, představuje mince v běžné kvalitě.

Pokud množství zničených mincí odečteme od vyrobených mincí, získáme teoretický stav mincí dnes existujících. Tento údaj však musíme chápat jako největší možný počet existujících mincí, neboť skutečný stav může být ještě nižší o mince případně zničené na území Slovenské republiky. Do přehledu zahrnujeme pro úplnost také dvě nevydané mince z roku 1990, i když první z nich byla záhy vyvedena z účetnictví platných peněz a druhá v účetnictví SBČS nikdy nefigurovala.

Náklady československých pamětních stříbrných a zlatých mincí 1953-1992

Nominál,
ročník ražby
a pořadí emise
Zjednodušený název emise

Vyrobeno (ks)

Zničeno (ks)

Poznámky
celkem

z toho

b.k. š.k. b.k. š.k.
10 Kčs 1954 SNP

250.000

5.000

65.810

     
25 Kčs 1954 SNP

250.000

5.000

110.933

  

800

  
10 Kčs 1955 Osvobození

300.000

5.000

95.352

      
25 Kčs 1955 Osvobození

200.000

5.000

78.643

      
50 Kčs 1955 Osvobození

120.000

-

36.650

36.650

-

1)
100 Kčs 1955 Osvobození

75.000

-

24.244

24.244

-

1)
10 Kčs 1957 I Komenský

150.000

5.000

7.854

1.800

    
10 Kčs 1957 II Willenberg

75.000

5.000

238

      
10 Kčs 1964 SNP

120.000

-

11.476

11.476

-

1)
25 Kčs 1965 Osvobození

150.000

5.000

28.114

      
10 Kčs 1965 Hus

55.000

5.000

380

      
10 Kčs 1966 Velká Morava

115.000

5.000

9.446

      
10 Kčs 1967 Academia

45.000

5.000

103

      
25 Kčs 1968 Nár.museum

51.256

5.000

151

      
10 Kčs 1968 Nár.divadlo

55.100

5.000

50

      
50 Kčs 1968 Republika

58.000

2.000

650

      
25 Kčs 1969 I Purkyně

45.000

5.000

140

      
25 Kčs 1969 II SNP

25.000

5.000

40

      
25 Kčs 1970 I Slovenské ND

45.000

5.000

4.923

2.273

    
25 Kčs 1970 II Osvobození

95.000

5.000

23.777

25

    
50 Kčs 1970 Lenin

43.800

6.200

451

     
50 Kčs 1971 I KSČ

45.000

5.000

4.850

4.400

    
50 Kčs 1971 II Hviezdoslav

45.000

5.000

4.300

3.800

    
100 Kčs 1971 Mánes

45.000

5.000

6.803

6.300

    
20 Kčs 1972 Sládkovič

55.000

5.000

3.842

2.600

    
50 Kčs 1972 Myslbek

45.000

5.000

6.439

6.000

    
50 Kčs 1973 I Únor 1948

55.000

5.000

5.340

4.700

    
50 Kčs 1973 II Jungmann

45.000

5.000

2.084

1.500

    
100 Kčs 1974 Smetana

75.000

5.000

6.261

1.500

    
50 Kčs 1974 Jesenský

55.000

5.000

12.038

9.700

    
50 Kčs 1975 Neumann

55.000

5.000

11.537

9.000

    
100 Kčs 1976 I Kráľ

75.000

5.000

19.839

13.500

    
100 Kčs 1976 II Kaplan

75.000

5.000

22.339

13.099

1.701

  
50 Kčs 1977 Kollár

75.000

5.000

19.743

12.100

900

  
100 Kčs 1977 Hollar

95.000

5.000

32.789

21.201

2.499

  
50 Kčs 1978 I Nejedlý

75.000

5.000

20.538

12.900

1.100

  
100 Kčs 1978 I Fučík

75.000

5.000

24.840

13.500

2.200

  
50 Kčs 1978 II Kremnica

93.000

7.000

22.037

11.800

1.700

  
100 Kčs 1978 II Karel IV.

90.000

10.000

32.638

11.000

5.200

   
100 Kčs 1979 Botto

75.000

5.000

26.740

14.000

1.800

  
50 Kčs 1979 Sjezd KSČ

94.000

6.000

30.089

24.000

2.200

  
100 Kčs 1980 I Parléř

91.000

9.000

54.738

50.000

4.600

  
100 Kčs 1980 II Spartakiáda

110.000

10.000

50.391

6.500

6.000

  
100 Kčs 1980 III Šmeral

74.000

6.000

29.943

17.400

3.000

  
500 Kčs 1981 Štúr

51.000

4.000

7.057

4.000

1.600

  
100 Kčs 1981 I Gagarin

95.000

5.000

31.639

21.500

200

  
100 Kčs 1981 II Španiel

115.000

5.000

56.189

22.200

2.900

  
100 Kčs 1982 I Olbracht

76.000

4.000

24.140

14.300

800

  
100 Kčs 1982 II Koněspřežka

76.000

7.000

14.939

5.700

2.400

  
100 Kčs 1983 I Marx

76.000

4.000

23.793

13.500

800

  
100 Kčs 1983 II Hašek

76.000

4.000

21.538

14.800

800

  
100 Kčs 1983 III Chalúpka

76.000

4.000

27.938

18.900

1.600

  
100 Kčs 1983 IV Nár.divadlo

140.000

10.000

23.538

6.700

5.600

  
500 Kčs 1983 Nár.divadlo

55.000

5.000

4.740

2.000

1.600

  
100 Kčs 1984 I Bel

57.000

3.000

5.288

400

    
100 Kčs 1984 II Neruda

76.000

4.000

12.539

2.700

800

  
100 Kčs 1984 III Zápotocký

76.000

4.000

19.938

12.200

800

  
100 Kčs 1985 I Hollý

62.000

3.000

9.338

4.400

    
100 Kčs 1985 II MS v hokeji

66.000

4.000

2.788

      
100 Kčs 1985 III Kukučín

62.000

3.000

11.838

5.400

800

  
100 Kčs 1985 IV Helsinky

75.000

5.000

18.838

9.500

2.400

  
100 Kčs 1985 V Brandl

71.000

4.000

16.038

8.900

    
50 Kčs 1986 I Praha

68.500

10.000

6.838

3.700

    
50 Kčs 1986 II Český Krumlov

68.500

10.000

11.338

4.500

    
50 Kčs 1986 III Telč

68.500

10.000

13.438

5.900

    
50 Kčs 1986 IV Bratislava

68.500

10.000

12.188

5.700

    
50 Kčs 1986 V Levoča

68.500

10.000

9.438

4.300

    
100 Kčs 1986 Mácha

62.500

5.000

10.288

4.300

    
500 Kčs 1987 Lada

45.000

5.000

2.238

800

    
100 Kčs 1987 Ban.Štiavnica

55.000

5.000

6.438

2.400

    
50 Kčs 1987 Kůň

55.000

5.000

338

        
500 Kčs 1988 I Matica

44.000

5.000

6.338

5.000

    
500 Kčs 1988 II Čs.federace

46.000

3.000

6.435

5.000

    
100 Kčs 1988 I Praga `88

66.000

5.000

4.235

      
100 Kčs 1988 II Benka

55.000

5.000

8.635

7.000

    
50 Kčs 1988 Jánošík

53.000

5.000

735

      
50 Kčs 1989 Železnice

67.000

3.000

1.835

      
100 Kčs 1989 17.listopad

67.000

3.000

4.335

      
100 Kčs 1990 I Čapek

66.500

3.500

7.920

2.000

1.000

  
100 Kčs 1990 II Kupecký

57.500

2.500

7.570

4.000

    
100 Kčs 1990 IV Pardubická

67.000

3.000

3.170

      
100 Kčs 1990 V Martinů

63.000

2.000

8.170

5.000

    
50 Kčs 1990 Anežka

114.000

3.000

12.070

      
100 Kčs 1991 I Dvořák

75.000

5.000

16.220

10.000

2.000

  
100 Kčs 1991 II Mozart

75.000

5.000

2.620

1.000

    
50 Kčs 1991 I Parník

77.000

3.000

4.470

      
50 Kčs 1991 II Karlovy Vary

75.000

5.000

15.920

10.000

1.000

  
50 Kčs 1991 III Mar.Lázně

75.000

5.000

16.520

12.000

1.500

  
50 Kčs 1991 IV Piešťany

75.000

5.000

17.920

12.000

1.500

  
500 Kčs 1992 Komenský

60.000

5.000

14.820

10.000

2.000

  
100 Kčs 1992 I Muzeum Brno

73.000

5.000

26.977

23.857

    
100 Kčs 1992 II Lidice

70.000

3.000

24.620

22.000

    
100 Kčs 1993 I Břevnov

70.000

3.000

25.932

24.000

    
100 Kčs 1993 II Muz.společnost

70.000

3.000

31.932

30.000

    
500 Kčs 1993 Čs.tenis

62.000

3.000

27.074

18.042

    
100 Kčs 1990 III 1.máj

57.500

2.500

60.000

57.500

2.500

2)
100 Kčs 1990 Pardubická        

2.000

3)

  

Likvidace československých dukátů vzoru 1978

V souvislosti s výrobou zlatých mincí po 10.000, 5.000, 2.500 a 1.000 Kč vzoru 1998 byla v srpnu 1997 fyzicky zničena část neprodejných zásob československých dukátů vzoru 1978, ražených k 600.výročí úmrtí Karla IV. Tím se podstatně zmenšilo existující množství, realizované ve Státní mincovně v Kremnici v letech 1978-1982.

   
Nominál a ročník ražby Dukát 1978 Dukát 1979 Dukát 1980 Dukát 1981 Dukát 1982 Dvoudukát 1978 Pětidukát 1978 Desetidukát 1978
Limit (ks)       4)

20.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Vyrobeno (ks)

15.106

5.000

4.732

4.996

5.107

10.000

8.000

5.000

Zničeno (ks)

7.399

1.717

2.924

2.858

2.725

5.102

4.354

1.511

Stav (ks)        5)

7.707

3.283

1.808

2.138

2.382

4.898

3.646

3.489


Poznámky:
1) Předmětná emise nebyla ve špičkové kvalitě ražena.
2) Nevydaná mince. Všechny mince v běžné kvalitě (57.500 ks, kromě vzorových odražků) byly v červnu 1990 fyzicky zničeny, všechny mince ve špičkové kvalitě (2.500 ks, kromě vzorových odražků) byly v listopadu 1990 účetně zničeny a vyvedeny ze zásob platných peněz. Po opuncování byly několik let uloženy v SBČS resp.ČNB v Praze. V roce 1997 jejich část ČNB prodala ke sběratelským účelům v České republice a v roce 2001 prodala zbývající část Národní bance Slovenska k dalšímu prodeji ke sběratelským účelům ve Slovenské republice.
3) Nevydaná mince v původním provedení (státní znak a text ČSSR). Výroba byla zahájena bez souhlasu SBČS, proto v jejím účetnictví tato emise nefiguruje. Všechny vyrobené mince (kromě vzorových odražků) byly v červnu 1990 fyzicky zničeny na náklady mincovny, pouze 2.000 ks ve špičkové kvalitě SBČS odkoupila k pozdějšímu prodeji ke sběratelským účelům. Po opuncování byly několik let uloženy v SBČS resp.ČNB v Praze. V roce 1997 jejich část ČNB prodala ke sběratelským účelům v České republice a v roce 2001 prodala zbývající část Národní bance Slovenska k dalšímu prodeji ke sběratelským účelům ve Slovenské republice.
4) Limit - maximální množství povolené k ražbě.
5) Stav - existující množství, t.j. skutečně ražené množství po odečtení zničeného množství.

Prameny:
J.Moravec: Náklady československých pamětních stříbrných a zlatých mincí 1953-1992, ČNB 2000

Další údaje:
Stavy českých pamětních mincí po demonetizaci 2004

 

 
NEAKTIVNÍ COOKIES Vypnuté cookies nám nedovolují ladit tyto stránky dle vašich preferencí. Jejich aktivací nám umožníte lépe pečovat o vaše pohodlí. Více o cookies.
©2003-2024 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.

RESPEKTUJEME VAŠE SOUKROMÍ.

Tyto stránky upravujeme pro vaše individuální požadavky pomocí cookies. Jsou bezpečné, bezplatné a umožňují nám 'ladit' tyto stránky a nabízet ve slevě zboží dle vašich osobních preferencí. K jejich použití je vyžadován váš souhlas. Více podrobností se dozvíte na stránce cookies ...