Zlato NumismatikaMedaile s kulturní tematikou

Medaile s kulturní tematikou od Pražské mincovny a.s. Doplňte svou sbírku o zlaté a stříbrné medaile. K dostání na zlate-mince.cz

Z

Zikmund Winter - 100. výročí úmrtí Ag proof 2 790 Kč

V

Vojtěch Sucharda - stříbro Proof 1 990 Kč

T

Titanik - 100. výročí potopení Ag proof 2 790 Kč
Tělocvičná jednota pražská (Sokol) - 150. výročí založení Au b.k. 47 940 Kč
Tělocvičná jednota pražská (Sokol) - 150. výročí založení Ag proof 2 790 Kč

S

Sada Kalendárium 2017 - Au Proof 286 800 Kč
Sada Kalendárium 2017 - Au Proof 286 800 Kč
Sada Kalendárium 2017 - Au B.K. 286 800 Kč
Sada Kalendárium 2017 - Au B.K. 286 800 Kč
Sada Kalendárium 2017 - Ag Proof 25 140 Kč
Sada Kalendárium 2017 - Ag Proof 25 140 Kč
Sada Kalendárium 2017 - Ag Patina 25 140 Kč
Sada Kalendárium 2017 - Ag Patina 25 140 Kč
Sada Kalendárium 2014 - Au Proof 574 800 Kč
Sada Kalendárium 2014 - Au B.K. 574 800 Kč
Sada Kalendárium 2014 - Ag Proof 50 280 Kč
Sada Kalendárium 2014 - Ag patina 50 280 Kč
Sada Kalendárium 2013 - Au Proof 574 800 Kč
Sada Kalendárium 2013 - Au B.K. 574 800 Kč
Sada Kalendárium 2013 - Ag Proof 50 280 Kč
Sada Kalendárium 2013 - Ag patina 50 280 Kč
Sada Kalendárium 2012 - Au Proof 574 800 Kč
Sada Kalendárium 2012 - Au B.K. 574 800 Kč
Sada Kalendárium 2012 - Ag Proof 59 760 Kč
Sada Kalendárium 2012 - Ag B.K. 59 760 Kč

O

Otto von Habsburg - 100. výročí narození Ag proof 2 790 Kč
Obecní dům v Praze - 100. výročí otevření Au proof 47 940 Kč
Obecní dům v Praze - 100. výročí otevření Au b.k 47 940 Kč
Obecní dům v Praze - 100. výročí otevření Ag proof 2 790 Kč

N

Nataša Gollová - 100. výročí narození Au proof 47 940 Kč
Nataša Gollová - 100. výročí narození Ag proof 2 790 Kč
Náprstkovo muzeum v Praze - 150. výročí založení Ag proof 2 790 Kč

M

Marc Chagall - 125. výročí narození Ag proof 2 790 Kč
M. Aleš - 160. výročí narození Ag proof 2 790 Kč

L

Le Corbusier - 125. výročí narození Ag proof 2 790 Kč

K

Karel May - 100. výročí úmrtí Au proof 47 940 Kč
Karel May - 100. výročí úmrtí Au b.k. 47 940 Kč
Karel May - 100. výročí úmrtí Ag proof 2 790 Kč

J

Jungfraujoch - 100. výročí zahájení provozu Ag proof 2 790 Kč
Josef Václav Myslbek - 90. výročí úmrtí Au proof 47 940 Kč
Josef Václav Myslbek - 90. výročí úmrtí Ag proof 2 790 Kč
Josef Lada - 125. výročí narození Ag proof 2 790 Kč
Jiří Trnka - 100. výročí narození Au b.k. 47 940 Kč
Jiří Trnka - 100. výročí narození Ag proof 2 790 Kč
J. A. Komenský - 420. výročí narození Au proof 47 940 Kč
J. A. Komenský - 420. výročí narození Au b.k. 47 940 Kč
J. A. Komenský - 420. výročí narození Ag proof 2 790 Kč

G

Gustav Mahler Ag 1 800 Kč
Gustav Klimt - zlato Proof 47 940 Kč

F

František Fajtl - 100. výročí narození Ag proof 2 790 Kč

E

Emil Kolben - 150. výročí narození Ag proof 2 790 Kč

B

Bitva u Borodina - 200. výročí Au proof 47 940 Kč
Bitva u Borodina - 200. výročí Ag proof 2 790 Kč

A

Auguste Lumiére - 150. výročí narození Ag proof 2 790 Kč
Antonín Langweil - 175. výročí úmrtí Ag proof 2 790 Kč
A.Stradivari - 275. výročí úmrtí Ag proof 2 790 Kč

1

100. výročí od korunovace sochy Panny Marie na Svatém Hostýně Au proof 47 940 Kč
100. výročí od korunovace sochy Panny Marie na Svatém Hostýně Ag proof 2 790 Kč
ČASOPIS MINCE A BANKOVKY
Jediný v Čechách a na Slovensku. Získáte exkluzivně pouze u nás.

DALŠÍ ČLÁNKY VÍCE O ČASOPISU
Heraldika na mincích a medailích (6)
Dvě cesty víry

V průběhu 16. století sledovala také církevní heraldika slohovou proměnu od gotiky k renesanci. Vizuálně se od té světské podstatně nelišila, ale k velké změně došlo v samotné církvi. Pokračující zesvětšťování, patrné v myšlení a jednání vysokého kléru, muselo dříve nebo později vyvolat reakci.

„Zde stojím a nemohu jinak. Bůh mi pomáhej, amen.“ Ta slova dozněla v největším sálu biskupského dvora města Worms a nastalo ticho. Martin Luther (1483–1546), který tady měl roku 1521 odvolat své kritické téze zaměřené proti papeži a římské kurii, se tlaku nepoddal. S přispěním někter ých mocných feudálů se vyhnul upálení, které veřejně požadoval Řím, i zavraždění, které bylo v záloze jako náhradní, neveřejné řešení. Na říšském sněmu, před mladým císařem Karlem V., papežským legátem, biskupy a kurf iřty, tak Luther fakticky zahájil evropskou reformaci. S církevní heraldikou jsme se rozloučili ve středověku. Biskupské a arcibiskupské erby postupně zmnožovaly počty polí, podobně jako jsme to mohli sledovat na znacích světských knížat. Stejným způsobem vyjadřovaly moc, sílu a bohatství, tedy hodnoty světské a nikoli duchovní.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 3/2015.42 KREJCAR Z ROKU 1623 Kiprová mince císaře Ferdinanda II.
Celá doba vlády Ferdinanda II. (1619-1637) byla poznamenána událostmi třicetileté války a to se samozřejmě odrazilo i v intenzivní mincovní produkci.

Ražby císaře Ferdinanda II. proto jsou a pravděpodobně ještě dlouhou dobu budou zdrojem nových poznatků, zejména v oblasti typologie habsburských ražeb první poloviny 17. století.

Po porážce Českých stavů v roce 1620 došlo v zemích Koruny české k výrazným politickým a společenským změnám. Konfiskace majetku tehdy postihla jak šlechtu, tak měšťany, prostě všechny, kdož podpořili stavovské povstání a krále Fridricha Falckého.1 Hlavním úkolem konfiskací bylo upevnění císařské moci za pomoci katolické šlechty a především naplnění státní pokladny trpící neustálým nedostatkem peněz. Počátkem roku 1622 vzniklo v Čechách patnáctičlenné mincovní konsorcium (mincovní rada).2 Díky půjčce šest miliónů zlatých udělil císař Ferdinand II. tomuto konsorciu výhradní právo razit mince v zemích Koruny české a Dolních Rakousech. K tomu získalo konsorcium výhradní právo na nákup veškerého stříbra a právo na výkup všech kvalitních stříbrných mincí, nacházejících se na území výše zmíněných zemí, za předem stanovené ceny. Podmínky smlouvy s císařem byly výhodné hlavně pro mincovní konsorcium. Zpočátku byl hlavní zisk konsorcia tvořen z rozdílu mezi nákupní cenou surového stříbra a hodnotou vyražených mincí.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 2/2017.

Mám rád ZLATÉ MINCE .CZ
©2003-2024 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.