Zlato Mince

Zlato: bezpečný přístav v dobách nejistoty.

 
Kde zhodnotit peněžní prostředky, když se akciové trhy potácejí v  nejistotě, americký dolar neustále klesá a  vývoj inflace vyvolává obavy? Odpovědí na tuto otázku mohou být drahé kovy.

Drahé kovy, a  zejména zlato, odjakživa poutaly pozornost lidí po celém světě. Samotné zlatojiž velmi dlouhou dobu představuje ideální ekvivalent peněz, který neztrácí na své přitažlivosti. Ve finančním světě je zlatoceněno zejména pro svou stálou a  trvalou hodnotu, jež se osvědčuje zejména v  dobách, kdy ostatní formy majetku svou hodnotu ztrácejí.Od počátku roku 2004, kdy se cena zlata po dlouhé době ustálila nad hladinou 400 dolarů za trojskou unci (oz = 31,1035  gramu), se zlatoopět stalo vděčným námětem mnoha diskusí odborné i  laické veřejnosti zabývající se finančními trhy. Odborníci se však dělí na dvě skupiny  –   jedna předpovídá zlatu růžovou budoucnost a  na základě mnoha argumentů tvrdí, že překoná hranici 500 dolarů za trojskou unci. To se skutečně stalo po uzávěrce tohoto čísla Panoramy – na počátku prosince dosáhla cena zlata 23letého maxima 503 dolarů za unci. Někteří analytici nyní dokonce předpovídají, že v  příštím roce by zlatomohlo atakovat své historické cenové maximum z roku 1980  – 850 dolarů za unci. Druhá skupina se naopak domnívá, že cena žlutého kovu je tak vysoká jen kvůli spekulativním obchodům a  reálná hodnota zlata se pohybuje kolem 450 amerických dolarů za trojskou unci.Ať už má pravdu jedna, nebo druhá strana, faktem je, že cena zlata od začátku letošního roku do počátku prosince stoupla zhruba o  17 procent, zatímco hlavní akciové indexy stagnují, nebo i zaznamenaly mírný pokles.

Proč investovat právě do zlata?
Mezi tradiční vlastnosti, které dlouhodobě přitahují investory, patří malá závislost na změnách v  ekonomice a  fázích ekonomického cyklu či nízká korelace s  akciovými trhy. To ze zlata dělá velmi dobrý prostředek k  efektivnímu rozložení portfolia, což snižuje jeho celkovou volatilitu (výkyvy výnosů).Kromě toho se však současný růst ceny zlata dá vysvětlit několika dalšími faktory. Jedním z  nich je přetrvávající nejistota na akciových i  dluhopisových trzích, což způsobilo odklon investorů, ztrátu důvěry v  akcie a  obracení se ke zlatu a  instrumentům od něj odvozených.Velmi výrazným impulsem pro růst ceny zlata je také vysoká poptávka ze strany Číny, Indie nebo zemí Středního východu, kde ji vyvolávají především klenotníci, kteří se na celkové světové poptávce podílejí 68 procenty. Cenu zlata ovlivňují také geopolitické krize a  nejrůznější politické faktory.

Jak a  kde zlatonakupovat?
Investovat do zlata lze několika způsoby – buď přímo, nebo nepřímo prostřednictvím produktů navázaných na zlato. Jednou z  možností, jak nakupovat zlatopřímo, je investice do zlatých slitků (prutů) a  mincí. Na  mezinárodních trzích je k  dispozici množství různých mincí i  zlatých cihel. Používají se slitky o  hmotnosti přibližně 12,5 kg (400 oz  –   zlaté cihly, které je možné vidět v  trezorech bank), k  dostání jsou i  plíšky o  hmotnosti 1 trojské unce (o  rozměru 41×214×1 mm, nazývané také „ingotcard“). Jsou k  dostání ve vysoké ryzosti (995 nebo 999,9 – tj. téměř stoprocentní) a  všechny by měly mít značku tavírny a  prubíře. U  nás bohužel nejsou k  mání, ale zakoupit je lze například v  některé ze švýcarských bank nebo ve Velké Británii.Mince pocházejí nejčastěji z  USA, Austrálie, Kanady či JAR. Nejde však o  klasické pamětní mince, které jsou u  nás asi nejdostupnější (hned po zlatých špercích) a  kromě objemu zlata a  ryzosti je u  nich pro cenu určující také obliba u  sběratelů. Vydává je Česká národní banka a  rovněž dosahují vysoké ryzosti (kolem 999,9).Velmi schůdnou cestou pro našince je investování do zlata na komoditní burze. Obchodovat s  futures kontrakty lze prostřednictvím několika obchodníků s  cennými papíry, kteří mají licenci na obchody s  deriváty od KCP. Ačkoli je na komoditních burzách možné obchodovat i  s  malými objemy prostředků, jsou tyto obchody určeny spíše zkušenějším investorům. Pro ty konzervativnější a  málo zkušené se více hodí odvozené instrumenty. Do této skupiny produktů můžeme zařadit například dluhopisy zajištěné, navázané na zlatonebo konvertibilní do zlata. Zajímavou příležitostí jsou tzv. indexové akcie, nejčastěji označované zkratkou ETF (z  anglického exchange traded funds, neboli fondy obchodované na burze), které věrně kopírují vývoj podkladového aktiva, jímž je ve většině případů index.V  poslední době získávají na oblibě také strukturované investiční produkty. Patří sem warranty a  certifikáty, které mají zlatojako podkladové aktivum. Jsou emitovány velkými investičními společnostmi nebo bankami a jsou dostupné na burzách i  mimoburzovních trzích. Warranty jsou však, podobně jako futures, určeny spíše zkušeným investorům.K  možnostem investování do zlata patří také akcie zlatých firem (těžebních či zpracovatelských společností nebo firem, u , kterých je zlatodůležitým výrobním výstupem), případně podílové fondy investující převážně do takových společností.Snad jedinou nevýhodou pro domácí investory je měna, ve, které je vývoj cen zlata sledován a  ve, které se většinou také nakupuje. Pro investory, kteří hledají zajímavé zhodnocení v  dolarech, jež jim zajistí zachování hodnoty i  v  době poklesu americké měny, je investice do zlata ideální možností. Pro investory počítající výnosy v  české koruně je situace poněkud komplikovanější. Obecně totiž platí, že růst ceny zlata znamená oslabování dolaru a  naopak. Zatímco cena zlata v  dolarovém vyjádření zajímavě roste, v  české koruně (vzhledem k  dlouhodobému oslabovaní dolaru vůči české koruně) tak může stagnovat, nebo dokonce klesat.Dobrou zprávou však je skutečnost, že potenciál posilování české koruny vůči dolaru je z  největší pravděpodobností u  konce. Letošní rok navíc cena zlata několikrát vzrostla i  přes posílení amerického dolaru a  pokračování tohoto trendu by mohlo zlatopro korunové investory výrazně zatraktivnit. I  přesto ale pro všechny investory platí, že zlatoby mělo v  jejich portfoliu plnit funkci doplňkového aktiva s  váhou kolem 5–6 %.


Autor : 
Daniel Kuchta, vyšlo v prosinci.2005 v časopisu pro VIP klientelu Československé obchodní banky Panorama Zima 2005/06

Další odkazy : 
- Text včetně fotografií v .PDF formátu 

 

NEAKTIVNÍ COOKIES

Vypnuté cookies nám nedovolují ladit tyto stránky dle vašich preferencí. Jejich aktivací nám umožníte lépe pečovat o vaše pohodlí. Více o cookies.
©2003-2024 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.

RESPEKTUJEME VAŠE SOUKROMÍ.

Tyto stránky upravujeme pro vaše individuální požadavky pomocí cookies. Jsou bezpečné, bezplatné a umožňují nám 'ladit' tyto stránky a nabízet ve slevě zboží dle vašich osobních preferencí. K jejich použití je vyžadován váš souhlas. Více podrobností se dozvíte na stránce cookies ...