Zlato Mince

VITANOVSKÝ Michal (* 3. 5. 1946 Klatovy) - akademický sochař

Člen Umělecké besedy, Asociace umělců medailérů a skupiny Trojkolka.

Studia
1961 – 65 Střední odborná škola výtvarná v Praze
1965 – 71 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v
                Praze, ateliér prof. Jana Kavana

Výstavy

    Od roku 1973 šestnáct samostatných výstav a účast na desítkách kolektivních výstav doma i v zahraničí.

Účast na sympoziích

1984     Nyíregyháza / Maďarsko /, VIII. mezinárodní
             sympozium medaile a drobné plastiky
1985     Kremnica / Slovensko /, I. mezinárodní
             sympozium medailí
1990     Uherské Hradiště, II. mezinárodní sympozium
             lité medaile, plakety a drobné plastiky

Zastoupení ve sbírkách

Národní galerie v Praze, Národní muzeum v Praze a další dvě desítky muzeí a galerií. Dále veřejné a soukromé sbírky Bulharska, Francie, Holandska, Íránu, Japonska, Lucemburska, Maďarska, Německa, Polska, Portugalska, Ruska, Slovenska, Velké Británie a USA.

Michal Vitanovský se po skončení studií věnoval převážně volné medailérské a sochařské tvorbě. Zachycoval významné osobnosti našich i světových dějin, vyjadřoval se k problému soužití člověka s přírodou, ale i lidí navzájem. Důležitým zdrojem inspirace byla pro něj žena, její fyzické proměny i vnitřní život. Značnou pozornost věnoval a doposud věnuje českým dějinám. Vytvořil několik desítek plaket a medailí zpřítomňujících historické události a jejich aktéry, především z období středověku. V 80-tých letech se vedle volných litých medailí uplatňují ve Vitanovského práci i ražené medaile. Doposud jich realizoval přes stovku, což v součtu s více než sedmi sty litými artefakty představuje poměrně rozsáhlé medailérské dílo. Větev volné reliéfní tvorby zastupují komorní práce často realizované technikou lití bronzu na ztracený vosk. Tématicky těží někdy ze středověku /relikviáře a bestiáře/, jindy reflektují a glosují autorův vztah k současnosti.

Michal Vitanovský se zabývá i mincovní tvorbou. Účastní se veřejných soutěží na návrhy pamětních mincí už tradičně vyhlašovaných Českou národní bankou. Šest jeho návrhů postupně v soutěžích uspělo a byly realizovány ve stříbře nebo zlatě / 50 Kč Svatá Anežka Česká - reverz, 1990, 500 Kč J.A.Komenský, 1992, 5 000 Kč Univerzita Karlova, 1998, 2 000 Kč Klášter Vyšší Brod, 2001, 200 Kč Svatá Zdislava, 2002, 200 Kč Jiří z Poděbrad, 2002 /.

V devadesátých létech mu přibyl další obor -insignie. Vytvořil primátorské řetězy a městské klíče tří měst, je autorem rektorských či děkanských řetězů a žezel pěti univerzit. V roce 1990 získal první cenu v soutěži na československý Řád T.G. Masaryka a v roce 1994 na český Řád Bílého lva, které byly realizovány.

Sochařskou tvorbu M.Vitanovského představovanou volnými a užitými plastikami, reprezentují i realizace jako sousoší Selská vzpoura 1775 na Konopišti, 1988, plastika sv.Vojtěcha v Libici nad Cidlinou, 1997, portrétní busta krále Václava II. v Kutné Hoře, 1998, památník renesančního básníka Eliáše Lániho ve Slovenském Pravně, 2003 a další.

Adresa: Krolmusova 4, 163 00 Praha 6 – Bílá Hora, tel. 235 310 368,
e-mail   : michal.vitanovsky@tiscali.cz

Návrhy mincí : 
- 1990 První výročí svatořečení Anežky České
- 1992 500. výročí narození Jana Amose Komenského
- 1998 Karlova Univerzita 5000 Kč 
- 2001 Motiv Raná Gotika - klášter ve Vyšším Brodě
- 2002 550. výročí ustanovení Jiřího z Poděbrad zemským správcem
- 2002 750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lamberka

Prameny:
 www.umeleckabeseda.cz

 
Mám rád ZLATÉ MINCE .CZ
©2003-2024 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.