Mapa Mince

Numismatická Literatura:

 

2016

Mince a bankovky


Nový český časopis nejen pro sběratele mincí a medailí. Vychází od 12.9.2007 každé dva měsíce. Na více jak 100 stranách najdete to nejlepší z časopisů Münzen & Papiergeld, MünzenRevue.

Jednotlivé ročníky časopisu:

- ročník 2016
- ročník 2015
- ročník 2014
- ročník 2013
- ročník 2012
- ročník 2011
- ročník 2010
- ročník 2009
- ročník 2008
- ročník 2007


Naší prezidenti
Naši prezidenti
na mincích, medailích a plaketách
1918 - 1993 - 2008
Reprezentativní publikace obsahuje podrobný popis více jak 500 základních typů mincí, medailí a plaket s portréty našich prezidentů od T. G. Masaryka až po V. Klause. Ke každému základnímu typu medaile či plakety jsou k dispozici barevná vyobrazení lícní a rubní strany, popř. i zajímavé detaily pořízené z originálů numismatického materiálu. Součástí publikace jsou i stručné životopisy našich prezidentů a dále přehledy medailérů a ražeben, podílejících se na realizaci této výjimečné portrétní galerie našich prezidentů. Váz., 496 stran, 210 x 298 mm

Podívejte se na ukázku :
- Naši prezidenti na mincích a medailích

 Mince Československa, České Republiky a Slovenské Republiky Mince Československa 1918 - 1992
České Republiky a Slovenské Republiky 1993 - 2015 
autor: Vlastimil Novotný 

Nepostradatelná příručka každého sběratele české numismatiky. Katalog obsahuje vedle fotografií i technické informace o mincích včetně počtu vydaných kusů a aktuální ceně na trhu.
Poskytuje úplný přehled o mincích vydaných od roku 1918 na území Československa, včetně období protektorátu, samostatného slovenského státu a po rozdělení federace i obou samostatných republik až do roku 2015.
 Slovník autorů a zhotovitelů mincí, medailí, plaket, vyznamenání a odznaků

kniha s podtitulem "autoří mající vztah k Čechám, Moravě, Slezsku a Slovensku v letech 1505-2005", přináší ve více než 2100 většinou biografických medailonech výsledek mnohaletého autorova studia oboru. Představuje sochaře, medailéry, rytce a další výtvarníky od dob renesance až po současnost, jednak ty, kteří žijí nebo žili a tvořili na území zemí Koruny české a Slovenska, jednak rodáky, kteří našli uplatnění v cizině a jednak zahraniční umělce, jejichž díla mají k našim zemím vztah. Všímá si také oficiálních mincoven i soukromých ražeben. Medailony obsahují základní životopisné údaje, přehledy výstav, ocenění, a především co nejúplnější soupisy medailérského díla (u našich autorů) a soupisy medailérského díla majícího vztah k našim zemím (u cizích autorů), včetně dat a rozměrů. Nechybí ani uvedení další literatury, případných zmínek v katalozích, výstav a podobně.  
 Zlato světa

Zlato - kov králů a král kovů. Kniha z edice Nejkrásnější a nezajímavější nám nabízí všechno, co bychom měli vědět o zlatě, abychom docenili jeho roli v dějinách lidstva a krásu předmětů z něho vyrobených. Nejprve nám přibližuje zlatov přírodě, jeho vlastnosti jako minerálu a bouřlivou historii získávání tohoto kovu, poté se podrobně zabývá vztahem  zlata a člověka od pokladů dávných civilizací, přes zlatou symboliku panovnické moci až po orientaci ve sbírkách, informace o zlatnických technikách a historických i moderních zlatých klenotech.  184 stran 24,5 x 29 cm
 Od pražského groše ke koruně české / Petr Vorel
Obsáhlá publikace shrnuje vývoj platidel v českých zemích od nejstarších dob do současnosti. Hlavní dějovou osu tvoří „životní osudy“ pražského groše a jeho přímých potomků od roku 1300 do našich časů. Srozumitelnou formou přibližuje historické souvislosti, které provázely peníze v českých zemích na cestě staletími, a umožňuje nahlédnout do zákulisí vědního oboru, jenž se problematikou platidel, jejich výrobou a užitím dlouhodobě zabývá. Kniha obsahuje i rozsáhlé tabulkové přílohy s přehledy všech vládních kovových a papírových platidel vydaných v českých zemích v letech 1526–2004. Většina z nich je také dokumentována černobílými a barevnými fotografiemi. 2004, ISBN 80-86515-40-0, váz., 155 x 230 mm, 580 str. + 32 str. obraz. příloh.
 Katalog československých mincí na CD-ROM
Na CD-ROM mediu vychází dlouho očekávaný multimediální katalog oběžných i pamětních mincí platných na našem území od roku 1921 do roku 1993. Katalog je určen jak pro dlouholeté sběratele, tak pro úplné začátečníky.

Podívejte se na ukázku :

- Ukázka  
 
Mince Marie Terezie 1740 - 1780

autor: Vlastimil Novotný

Předkládáme Vám třetí přepracované a doplněné vydání katalogu mincí Marie Terezie ražených v zemích monarchie v letech 1740 až 1780.


 

 
The Industry Catalogue of Gold Bars Worldwide - Grendon International Research Pty Ltd
Barevný katalog zlatých slitků. Mapuje celý trh s investičním zlatem až do roku 1998. Představuje jediný ucelený zdroj informací o producentech zlatých slitků, katalogizuje jejich výrobní program, uvádí používané puncovní značky, ukázky certifikátů, a další praktické údaje. Zpracoval Nigel Desebrock 
344 stran. Rozměry: 300 mm x 200 mm, váha: 1.3 kg ISBN: 0 646 34491 9
dodací lhůta 3 týdny.

 Mince Karla VI. 1711-1740 

autor: Vlastislav Novotný

Dovolujeme si vám předložit naše zpracování katalogu Mince Karla VI., ve kterém jsme se pokusili vytvořit celkový přehled mincí ražených za jeho vlády.  

 
Mince Ferdinanda V.
autor: Vlastimil Novotný

Po tříleté odmlce vám předkládáme již čtvrté vydání našeho katalogu Mince Ferdinanda V., který byl posledním Habsburkem, korunovaným na českého krále.

 


Mince Ferdinanda III. (1627-1657)
autor: Vlastislav Novotný

Vytvořili jsme pro vás orientační přehled mincí ražených za vlády císaře Ferdinanda III.Československá vyznamenání 1918 - 1948, I.díl
autor: Vlastimil Novotný

Po úspěšném vydání několika katalogů mincí a velmi dobře hodnoceném barevném katalogu papírových platidel Československa, přicházíme s novou kapesní příručkou, která je katalog řádů a vyznamenání Československa.
 
 
"Standard Catalog Of" World Coins: 1901-Present (Standard Catalog of World Coins: 1901-2000) (Paperback)
Paperback: 2022 pages
Publisher: KP Books; 34Rev Ed edition (Jul 2006)
Language English
ISBN-10: 0896893650
ISBN-13: 978-0896893658
Product Dimensions:11.2x8.5x2.8 inches
 "Standard Catalog Of" World Gold Coins (Standard Catalog of World Gold Coins) (Hardcover) 
Hardcover: 1218 pages
Publisher: KP Books; 5Rev Ed edition (Jan 2005) Language English
ISBN-10: 0873497996
ISBN-13: 978-0873497992
Product Dimensions: 11.2 x 8.7 x 2.4 inches

 Mince Josefa II. a Leopolda II.
autor: Vlastislav Novotný

Dnes vám předkládáme doplněné a upravené vydání katalogu Mince Josefa II. a Leopolda II. 
České mince 1993 - 2001
Jaroslav Moravec

.pdf verze ke stáhnutí zde 

 


Kam zmizel zlatý poklad republiky
Motl Stanislav
Jak Československo muselo ještě mnoho let po válce platit zlatem západním spojencům za to, že naši vojáci mohli po jejich boku bojovat a umírat ve válce proti Hitlerovi. Kniha Stanislava Motla, jejíž součástí je bohatý obrazový materiál, včetně desítek autentických dokumentů, formou dynamické reportáže popisuje dramatické pátrání po osudech zlatého československého pokladu v nejrůznějších archivech u nás i v zahraničí. Popisuje také mnohá zajímavá setkání s pamětníky a zveřejňuje utajované zápisy z vleklých a dramatických jednání o navrácení československého měnového zlata, jež bylo podmíněno tím, že Československo zaplatí USA a Velké Británii „daň za osvobození“, do níž spadaly mimo jiné uniformy a výzbroj nejenom živých, ale i padlých vojáků, včetně bomb, které naši letci shodili na Německo. Váz., 264 str.
 
 Československá nouzová a táborová papírová platidla 1914-1945
J. Daněk, J. Holna,


soupis a ocenění všech dostupných nouzových platidel a platidel zajateckých táborů na území býv. Českosl. republiky, základní sběratelská pomůcka, 2. vydání


Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky
Zdeněk Petráň a Pavel Radoměrský


Třetí vydání zásadního díla, které v přehledných encyklopedických heslech pojednává jak o všech známých ražbách, včetně zahraničních, které u nás obíhaly, tak vysvětluje celou numismatickou terminologii, popisuje jednotlivé mincovny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (s přehledem jejich ražeb) a přináší základní biografické údaje o mincmistrech, ale i numismaticích a medailérech. Celý text je bohatě ilustrován a padesátistránkou přílohu tvoří obrazové tabule se základními typy českých a moravských středověkých mincí (denáry, brakteáty a groše podle Cachovy a Smolíkovy typologie). Ukázka zde. (.pdf)

Třetí vydání vyjde v říjnu 2009. Rezervujte si jej na poptávku.
 


Papírová platidla
Papírové platidla Československa, České Republiky a Slovenské Republiky 
Vlastimil Novotný, Martin Klim 
Katalog obsahuje zdařilé reprodukce bankovek včetně informace o aktuální ceně na trhu. Poskytuje úplný přehled o bankovkách a státovkách vydaných od roku 1918 na území Československa, včetně období protektorátu, samostatného slovenského státu a po rozdělení federace i obou samostatných republik až do roku 2014.
 České mince 1993 - 2005 a medaile České mincovny 1993 - 2005
Jaroslav Moravec

Nové 7. doplněné a rozšířené vydání katalogu. Po dvanácti letech od prvního a čtyřech letech od posledního vydání se Vám dostává do rukou aktualizované vydání publikace „České mince“. Jedná o obsáhlou a podrobně zpracovanou práci určenou nejen pro badatele, sběratele ale i pro zájemce o problematiku mincí samostatné České republiky po roce 1993. Vedle podrobnějších katalogových listů zpracovaných ke každé minci nabídne čtenáři i zasvěcený náhled do zákulisí výroby českých mincí.

Podívejte se na ukázku :
Ukázku s publikace si můžete přečíst zde.
 Zlato
Jan Struž, Bohumil Studýnka 
Kniha navazuje na bestseller „Zlato, zlato, zlato“ stejných autorů, , kterého se od roku 1985 prodaly desítky tisíc kusů. Publikace je aktuální, komplexní, průřezová i historická, a přitom je dostatečně stručnou syntézou, aby nenudila, bavila a zároveň široce informovala. Je výsledkem mnohaleté práce autorů a také odrazem jejich profesní zkušenosti s mezinárodním trhem zlata a souvisejícími událostmi.

Podívejte se na ukázku :
- Ukázka
 Dějiny Zlata
Peter L. Bernstein
Zlato ovlivňovalo osudy lidí a národů, obchod a vývoj peněžního systému od biblických dob, bylo symbolem moci, vzbuzovalo vášně. Příběh posedlosti začíná magickou, náboženskou a uměleckou rolí zlata, pokračuje ražením mincí a přeměnou na peníze, vrcholí zlatým standardem. Kniha nahlíží na zlato očima potentátů a politiků, razičů mincí i zlatokopů: od Mojžíše, krále Malé Asie Kroisa a Karla Velikého přes španělského dobyvatele Pizarra až po Ch. de Gaulla či W. Churchilla a ekonomy D. Ricarda a J. M. Keynese. zlatose po ukončení volné směnitelnosti amerického dolaru (1971) vytrácí z peněžního systému, stále nás ale okouzluje. Autor splétá nitky historie, politiky, hospodářství a financí napínavě, s erudicí ekonoma a se smyslem historika pro detail.
EURO Katalog 2008
Leuchtturm
Více než 300 barvených stran plných informací a obrázků všech mincí, roliček a bankovek. Podrobný popis všech ochranných prvků. Zahrnuje mince států : Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Monako, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Řecko, San Marino, Slovinsko, Španělsko a Vatikán. 
Mince Františka I. 1792-1835 
autor: Vlastimil Novotný

Po osmi letech vám předkládáme nové, již třetí doplněné a v oblasti cen přepracované vydání katalogu Mince Františka I. 1792-1835.

 
Papírová platidla Československa 1919-2010, České republiky,  
Slovenské republiky 1993-2010
Bajer, Holna, Kohout

Nové 6. vydání katalogu. Formát A 5, 305 stran, tvrdá vazba, barevná laminovaná obálka. Katalog zahrnuje celé uvedené období včetně nevydaných platidel, text pouze v českém jazyce, nechybí ani anglické a německé resumé. Katalog je vytištěný na kvalitním matném křídovém papíře.Všechny bankovky mají barevně vyobrazeny obě strany, případně i s detaily. Přehled vydaných sérií všech bankovek.
 Mince Josefa I. 1705 - 1711 a Františka II. Rákociho 1703 - 1711
autor: Vlastislav Novotný

Po dvanácti letech vám předkládáme nové vydání katalogu mincí Josefa I. a Františka II. Rákociho.
 
Mince Františka Josefa I. (1848-1916) 
autor: Vlastimil Novotný

Přinášíme Vám nové vydání katalogu Mince Františka Josefa I., ve kterém jsme aktualizovali ceny mincí. 
 


Československé a České řády a vyznamenání 1948 - 2000,
II.díl

autor: Ludvík Sukeník / Vlastislav Novotný

Základem katalogu je další části sbírky pana Soukeníka, zachycující období let 1948 až 1990.  
"Standard Catalog Of" World Coins: 2001 to Date (Standard Catalog of World Coins: 2001 - Present) (Paperback) 
Paperback: 314 pages
Publisher: KP Books (Oct 2006)
Language English
ISBN-10: 0896894290
ISBN-13: 978-0896894297
Product Dimensions: 10.7 x 8.1 x 0.6 inches

 Mince Františka Lotrinského

autor: Vlastimil Novotný

Po osmi letech od prvního vydání našeho katalogu mincí Františka Lotrinského jsme pro Vás připravili jeho aktualizované a přepracované vydání.

 
Mince Leopolda I. 1657-1705 

autor: Vlastimil Novotný

Dnes vám předkládáme soupis mincí ražených za vlády Leopolda I., v letech 1657 až 1705, ve všech mincovnách rakouských, českých i uherských zemích.
 
Mince a korunovační medaile Ferdinanda V. 1835-1848
Vlastimil Novotný 

Mince a korunovační medaile Ferdinanda V. 1835-1848

autor: Vlastislav Novotný

Do rukou se vám dostává nové doplněné vydání katalogu Řády a vyznamenání. Katalog vychází z původního vydání publikace „ Československé a české řády a vyznamenání 1948-2000.“

DPH 0% v ceně

Prodej zboží s místem dodání mimo Českou republiku podléhá dle § 110 zvláštnímu režimu jednoho správního místa a daň z přidané hodnoty podléhá legislativě příslušného státu.

NEAKTIVNÍ COOKIES Vypnuté cookies nám nedovolují ladit tyto stránky dle vašich preferencí. Jejich aktivací nám umožníte lépe pečovat o vaše pohodlí. Více o cookies.
©2003-2024 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.

RESPEKTUJEME VAŠE SOUKROMÍ.

Tyto stránky upravujeme pro vaše individuální požadavky pomocí cookies. Jsou bezpečné, bezplatné a umožňují nám 'ladit' tyto stránky a nabízet ve slevě zboží dle vašich osobních preferencí. K jejich použití je vyžadován váš souhlas. Více podrobností se dozvíte na stránce cookies ...